Zapraszamy do udziału w Festiwalu Kawy kawiarnie z Łodzi!

W dniach 4-6 października 2013 roku w Łodzi odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Kawy. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Miłośników Kawy. Wydarzenie jest organizowane całkowicie na zasadzie non-profit i powstaje dzięki współpracy ze sponsorami i partnerami.

W pierwszej edycji Festiwalu wzięło udział 12 kawiarni. Rozpoczynając przygotowania do drugiej edycji zaczęliśmy od zebrania zgłoszeń od kawiarni chętnych do wzięcia udziału. Z planowanych 14 kawiarni, listę zamknęliśmy na 21. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony lokali gastronomicznych, postanowiliśmy utworzyć funkcję Ambasadora Festiwalu, których w efekcie było 13, mieściły się zarówno w Łodzi, jak i na terenie województwa łódzkiego.

Przez trzy dni w Kawiarniach Festiwalowych zostało sprzedanych ponad 5 tysięcy espresso i cappuccino. Kawiarnie brały udział w trzech konkursach – na Najlepszą Kawiarnię, Najlepsze Espresso i Najlepsze Cappuccino.

Naszym głównym celem jest stworzenie w weekend festiwalowy z Łodzi jednej wielkiej kawiarni. Udział kawiarni w festiwalu ma na celu przede wszystkim zachęcenie społeczeństwa do częstego i regularnego odwiedzania kawiarni.

Warunkiem wyboru kawiarni, która otrzyma zaproszenie do udziału jest fakt, że kawa w danym lokalu jest serwowana z ekspresu ciśnieniowego i stanowi bardzo ważną, wręcz kluczową pozycję w menu oraz ma znaczący udział w sprzedaży lokalu. Liczba Kawiarni Festiwalowych jest ograniczona.

Aby zgłosić swoją kawiarnię do udziału w Festiwalu Kawy, wyślij maila wraz z uzupełnionym formularzem na adres: karolina@festiwalkawylodz.pl. Pamiętaj, liczba kawiarni jest ograniczona! Zgłoszenia będą oceniane zarówno poprzez merytoryczną ocenę zawartości formularza, jak również po wizycie w każdej z kawiarni. W spornych kwestiach istotna będzie kolejność zgłoszeń!

 

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU KAWIARNI W FESTIWALU

1.      Akceptacja poniższych warunków:

1.1.      Ceny 3 zł. za espresso i cappuccino oraz 5 zł za dowolny drink festiwalowy na bazie kawy podczas trwania Festiwalu tj. w piątek, sobotę i niedzielę:
4-6 października 2013 roku oraz podczas Happy Hours (ok. 4 godzin dziennie) w dniach 7-13 października 2013.

1.2.      Akceptacja oznaczenia lokalu jako Kawiarni Festiwalowej w widoczny sposób dokładnie określony przez organizatorów Festiwalu, wykorzystując dostarczone materiały. Kawiarnia musi być oznaczona przez dni trwania Festiwalu, wskazane jest również by oznaczenia były obecne również przed i na kilka dni po Festiwalu.

1.3.      Uzupełnienie i podpisanie porozumienia (będzie dostarczone do wybranych kawiarni festiwalowych).

1.4.      Podanie informacji o ilości sprzedanych kaw w ramach Festiwalu (ilość kaw sprzedanych przez wszystkie kawiarnie będzie zsumowana i podana do wiadomości).

1.5.      Informacja o Festiwalu Kawy oraz szczegółach wydarzenia (data, program, cena kawy, konkursy towarzyszące, itp.) na stronie internetowej kawiarni oraz prowadzonych przez nią portalach społecznościowych.

1.6.      Przygotowanie swojego własnego programu promocyjnego dla gości odwiedzających kawiarnię podczas festiwalu (wskazana pomysłowość i kreatywność).

2.      Korzyści przyłączenia się do Festiwalu jako Kawiarnia Festiwalowa:

2.1.      Promocja w materiałach promocyjno-marketingowych. Przewidywana jest bardzo szeroko zakrojona akcja marketingowo-reklamowa w prasie lokalnej, branżowej,  wielu stronach internetowych, na „Caffe prego!”, Facebook, itp.

2.2.      Wyróżnienie lokalu na tle innych lokali gastronomicznych.

2.3.      Udział w konkursie na najlepsze espresso i cappuccino, które będzie ocenione anonimowo przez profesjonalne jury (najlepsi specjaliści w dziedzinie kawy);

2.4.      Jury oprócz oceny espresso oraz cappuccino, dokona tzw. mini audytu w zakresie jakości kawy, sposobu przygotowania napojów oraz obsługi. W przypadku zainteresowania, wynik takiego audytu jako bonus będzie do dyspozycji właściciela kawiarni;

2.5.      Udział w konkursie na Najlepszą Kawiarnię wybraną przez głosowanie sms klientów kawiarni;

2.6.      Niepowtarzalna okazja, aby kawiarnia została odwiedzona przez większą ilość klientów;

2.7.      Okazja, aby zainteresować klientów swoją ofertą w taki sposób, aby klient chciał powrócić (karty lojalnościowe, prezenty i inne atrakcje);

2.8.      Zwycięska kawiarnia w kategorii Najlepsze Espresso, Najlepsze Cappuccino oraz Najlepsza Kawiarnia w ocenie klientów zostanie nagrodzona wartościowymi nagrodami.

2.9.      Aktywne uczestniczenie w Festiwalu działa pozytywnie na wizerunek kawiarni, określa ją jako aktywną społecznie, pomaga również spełnić cele Festiwalowe, a przede wszystkim zaktywizować Miłośników Kawy do regularnego odwiedzania kawiarni.

2.10.  Każda Kawiarnia Festiwalowa otrzyma również dwa zaproszenia na Festiwal Kawy, Herbaty i Czekolady (11-13.10.2013).

Rate this post

Leave A Reply

Navigate